Beş Kuşaklık Zeytinyağı Serüveni

1923 Lozan Antlaşması sonrasında 1924’te Girit Adasın’dan ‘mübadil’ olarak gelmiş ve Tarsus’a yerleşmiş olan bir ailenin öyküsüdür bu. Kuşaklar boyu Girit Adasın’da yağcılık yapan aile büyüklerinden Politali’nin (yani İstanbullu Ali’nin) fabrikasında altı mengenesi varmış. Ne var ki, Tarsus’a yerleşen Politali bakmış ki çevrede zeytinyağını bilen yok fakat her yer “delice” denilen yabani zeytin ağaçlarıyla dolu.

 

Çevre zeytin dolu ve Politali’nin oğlu Sadık Ağa ise zeytin ağacını aşılamada tek.  Sadık Ağa köy köy dolaşıp “Sarıulak”, “Topak” ve “Eşek zeytini” cinsi ağaçların dallarından aldığı kalemleri aşı olarak kullanır.

 

Yaman adamdır Sadık Ağa. 1928’de Kösebalcı köyü yakınlarından büyük taşlar çıkartır ve zeytinyağını elde etmek için kendi elleriyle gece gündüz demeden değirmen taşları yontmaya başlar. Zeytini kırmak ve ezmek için atla çevrilen 4 taşlı bir değirmen yaparken, İzmir’den de zeytini sıkmak için asma makaralı bir mengene getirir. 40 metrekarelik bir alanda ailenin ve diğer Giritlilerin zeytinyağı ihtiyacını karşılamak üzere yeniden zeytinyağı üretimine başlar baba oğul. Derken, Yörük kökenli yerli halk da zeytinyağına alışır ve iş büyür.

 

Eski usul yağcılık 1955’e kadar sürer. Sadık Ağa’nın oğlu Ali Boltaç üretimin başına geçtiğinde atlı değirmen ve asma makaralı mengene dönemini kapatır. İzmir'den hidrolik pres alarak günlük kapasitesini 1-2 tondan, 10 tona çıkarır. 1981'de ise eşi Zeynep Boltaç ile ikinci makinasını alarak Ali Boltaç zeytinyağı üretim kapasitesini günlük 20-25 bin tona çıkarır.

 

1995’te Ali Boltaç’ın oğlu Sadık da işi genişletmek için, “Continue Integral System” diye adlandırılan İtalyan sistemine geçer ve kuşaklar boyu artan günlük zeytin işleme kapasitesini 40 tona yükseltir. Sadık Boltaç, eşi Meral Boltaç ile birlikte 1996 yılında şişeleme sistemine geçer ve Türkiye’nin büyük zeytinyağı fabrikalarına üretim yapmak yerine Boltaç markası ile Çukurova bölgesinde butik satış yapmaya başlar.  2004'te ise almış oldukları ikinci “Continue Integral System” sayesinde bu rakamı 80 tona ulaştırır.

 

Sadık Boltaç, eşi Meral Boltaç, çocukları Zeynep Deniz Boltaç ve Ali Boltaç ile birlikte üretimini her gecen gün arttırıp, yenileyerek tüketiciye zeytinyağını sevdirme gururuyla bu aile misyonunu bir sonraki kuşaklara devretmek üzere yollarına devam ediyorlar.